Het tarief voor een osteopathisch consult (45 minuten) bedraagt €80,-.

Betaling geschiedt na de behandeling via PIN betaling. U ontvangt digitaal een factuur welke u zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.

Door mijn registratie in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Osteopathie Federatie (  NOF ) kunt u een osteopathisch consult gedeeltelijk vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Tevens kunt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (  NVO ) onder het kopje vergoeding een lijst vinden met een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar.

Voor een osteopathisch consult heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Als er aanleiding toe is zal u worden verwezen naar uw huisarts of specialist. Ook kan er, indien nodig, met uw goedkeuring overleg plaatsvinden met uw huisarts of specialist.